segunda-feira, 8 de abril de 2019

Seikima II - Chinese Magic Herb

Once Upon A Time There Was A Magic Herb
Appears In China Every Thousand Years
Heals The Body Fine, Won't Leave The Mind Disturbed
To Give You A Happy Life Is Why It's Hear
 
kagaku mo bunmei mo koeru koto ga dekinai
nazomeita kikime wa touyou ichi da
 
chuugoku no yamaoku de senen ni ichido dake
saku no sa non de kure keshite bimi de wa nai ga
 
shirukuroodo no hate made tabi suru indojin mo bikkuri da
 
Once Upon A Time There Was A Magic Herb
Appears Once Only In A Thousand Year
Heals The Body Fine, Won't Leave The Mind Disturbed
Just Hold Your Nose and Drink It Down With Beer, Yeah

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Total de visualizações de página