segunda-feira, 8 de abril de 2019

Seikima II - From Hell With Love

shu wa kimaseri makoto no shu wa kimaseri kono chi ni
aku gari taru morobito kozorite mukae tamae

shu wa kimaseri makoto no shu wa ata e ni nasake wo
yorokobi keru morobito akashi mote furi tamae

itsuwari no jidai wa mohaya owatta
motto suteki na yume wo miseteyaru

From Hell With Love
Warning From The Hell Tonight
From Hell With Love
Warning From The Hell Tonight
Warning From The Hell Tonight
Warning From The Hell Tonight

ana mamonaku makoto ni ukiyo wa horobi ta ran
kankiwamari morobito namida kosori de tara me

shu wa kimaseri makoto no shu wa ata e ni mikotonori
madoi taru morobito moude naki koto nakare

itsuwari no aruji wa mohaya owareta
inochi oshikereba wakaru to mitsugo e

From Hell With Love
Warning From The Hell Tonight
From Hell With Love
Warning From The Hell Tonight
Warning From The Hell Tonight
Warning From The Hell Tonight

Demon Is Coming To Town From Hell With Love.
He Says, "This Is The Last Warning You Must Obey.
Join Us, Join Us, Or You Can't Keep Alive Any More.
Ha Ha Ha Ha......"

From Hell!
With Love!

From Hell With Love Join Us! Join Us!
This Is The Last Warning You Must Obey.
Or You Can't Keep Alive Any More.

From Hell With Love Join Us! Join Us!
This Is The Last Warning You Must Obey.
Or You Can't Keep Alive Any More.

From Hell With Love Join Us! Join Us!
This Is The Last Warning You Must Obey.
Or You Can't Keep Alive Any More.

From Hell With Love Join Us! Join Us!
This Is The Last Warning You Must Obey.
Or You Can't Keep Alive Any More.

From Hell!
With Love!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Total de visualizações de página